BEBERAPA HAL YANG BERHUBUNGAN DENGAN PUASA

1) Dari Abu Huroiroh ra. dari Nabi Saw, beliau bersabda: ''Apabila salah seorang di antara kalian terlupa, lalu makan atau minum, maka hendaklah ia melanjutkan puasanya. Karena sesungguhnya Allah-lah yang telah memberinya makan dan minum.''

(HR. Bukhari dan Muslim)

2) Dari Laqith bin Shabrah ra, ia berkata: Saya bertanya : ''Wahai Rasulullah beritahukanlah kepada saya tentang wudhu.'' Beliau bersabda: ''Sempurnakanlah wudhumu, basulah sela-sela jarimu dan perdalamlah di dalam menghirup air ke dalam hidung, kecuali kamu sedang berpuasa.''

(HR. Abu Dawud dan Turmudzi)

3) Dari 'Aisyah ra, ia berkata: ''Rasulullah Saw. sering dalam keadaan junub karena bersetubuh dengan isterinya, ketika masuk waktu fajar, kemudian beliau mandi dan berpuasa.''

(HR. Bukhari dan Muslim)


4) Dari 'Aisyah dan Ummu Salamah ra. Mereka berkata: ''Rasulullah Saw sering dalam keadaan junub bukan karena bermimpi, ketika masuk waktu fajar kemudian beliau mandi dan terus berpuasa.''

(HR. Bukhari dan Muslim)
close
============> [ Close ] =============
>